© WTC Bosuil 2015-2023 - disclaimer
WTC Bosuil

Verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid

WTC Bosuil beoogt met deze website de toegang van het publiek tot informatie over haar initiatieven te verbeteren. Het is de bedoeling dat deze informatie bijgewerkt en juist is. Indien wij opmerkzaam worden gemaakt op onjuistheden, zullen wij trachten deze te verbeteren. WTC Bosuil kan evenwel geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de op deze site verstrekte gegevens aanvaarden. Deze gegevens: omvatten uitsluitend informatie van algemene aard die niet op de specifieke omstandigheden van enige persoon of entiteit gericht is; zijn niet noodzakelijk allesomvattend, volledig, nauwkeurig of bijgewerkt; kunnen gekoppeld zijn aan externe sites waarover WTC Bosuil geen zeggenschap heeft en waarvoor WTC Bosuil geen verantwoordelijkheid draagt; vormen geen professioneel of rechtskundig advies (voor specifiek advies dient u steeds een daarvoor geëigende deskundige te raadplegen). WTC Bosuil is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. Er wordt op gewezen dat niet kan worden gewaarborgd dat een document dat online beschikbaar is, een exacte weergave van een officieel goedgekeurde tekst vormt. Sommige gegevens of informatie op onze website kunnen evenwel in files of formats zijn gecreëerd of gestructureerd die niet foutloos zijn. Bepaalde verwijzingen in deze website leiden naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover WTC Bosuil geen controle heeft. WTC Bosuil draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de juistheid of enig ander aspect van de informatie op deze websites van derden. Wij streven ernaar onderbrekingen door technische fouten zoveel mogelijk te voorkomen. Wij kunnen echter niet garanderen dat onze dienst geen onderbreking zal kennen of niet anderszins door dergelijke problemen kan worden beïnvloed. WTC Bosuil aanvaardt geen aansprakelijkheid voor problemen die zich als gevolg van het gebruik van deze site of van andere daarmee verbonden externe websites mochten voordoen.